Ресурсний експрес-аудит
в умовах воєнного часу
Модерована онлайн-сесія з топ-менеджментом
(4-6 учасників)
24 лютого 2022 року війна зруйнувала наші колишні уявлення про реальність. Ми дізналися, наскільки крихким є мир, умовною – безпека, вразливим – людське життя. Бізнес мобілізувався і максимально зосередився на підтримці армії та забезпеченні гуманітарних потреб людей . Це час важких і швидких рішень, де нема часу на ретельний аналіз та довгі обговорення.

Проте бізнес – це жива система, а управлінські команди складаються з людей-лідерів, які мають скоординувати своє бачення і зусилля задля того, щоб надихати і фокусувати колективи компаній. Зрозуміло, що ефективні живі системи мислять за алгоритмом «як є – як хочемо – що маємо зробити». Але під тиском обставин рішення приймаються без урахування реального стану справ. Саме перша частина цього алгоритму («як є») в умовах активної фази оборонної війни просідає, бо спрацьовують психологічні захисти, які заважають побачити й прийняти факти. Деякі ресурси втрачені, інші гіпер-навантажені, але є і надійні точки опори.
Отже, одна з нагальних потреб управлінських команд – це експрес-аудит ресурсів і формування розуміння, на що можна розраховувати. Це дає можливість для більш зваженого і скоординованого планування.
Що пропонуємо?
Командна сесія експрес-аудиту ресурсів.
Мета:
Сформувати спільне розуміння про актуальні ресурси компанії – матеріальні, ринкові, соціальні, інформаційні тощо – та прийняти усвідомленні рішення по використанню або відновленню цих ресурсів у середньотерміновій перспективі.
Результати на раціональному рівні:
Перелік ресурсів, що втрачені/вичерпані. Перелік ресурсів, що відновляться чи повернуться згодом, отже на них можна розраховувати. Перелік ресурсів, які є надійними для бізнесу і на них можна розраховувати у плануванні дій. Приоритезація: відновленню яких ресурсів треба приділити увагу у середньотерміновій перспективі. Первинний план дій.
Терапевтичний ефект:
Інтегроване спільне бачення наявного ресурсного фундаменту бізнесу, визнання («списання») збитків, фокусування зусиль команди на підвладному.
Тривалість:
4 години
План сесії
1
Коротко про теоретичні засади: Стрімкі зміни та модель сприйняття реальності за Адізесом. Теорія збереження ресурсів для людини та організації. Адаптація та адаптивність. Когнітивна, мотиваційна та афективна адаптація до нових умов.
2
Синергетичний аудит ресурсів, що втрачено/вичерпано.
3
Синергетичний аудит ресурсів, чиє повернення або відновлення очікується або планується.
4
Синергетичний аудит надійних ключових ресурсів, на які можемо розраховувати.
5
Визначення пріоритетів: відновленню яких ресурсів треба приділити увагу у середньотерміновій перспектив.
6
Первинний план дій.